понедельник

20 января

2020 г.

Сообщить новость

10-Jul-2019 16:50

"Южная правда", № 51 (23979)

ВЛАСТЬ (статья)

Про доступ до публічної інформації

Zapyt 1

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, відповідно до статей 9,19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.06.2011 №181-р «Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації» затверджено: форму запиту на інформацію; порядок складання та подання до Миколаївської облдержадміністрації запитів на інформацію; перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Нагадуємо, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Запит – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Так, протягом січня - червня 2019 року до облдержадміністрації надійшло 155 запитів (за аналогічний період 2018 року - 189 запитів): (100 - від фізичних осіб, 7 - від юридичних осіб, 21 – від об’єднань громадян без статусу юридичної особи, 27 – від засобів масової інформації). Інформацію на запити надано вчасно, у повному обсязі, без порушення встановлених чинним законодавством строків.
Запит на інформацію може бути поданий до облдержадміністрації: на поштову адресу – 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22; за телефонами: (0512) 37-03-30, 37-20-26, 53-32-61; телефаксом: (0512) 37-04-90; особисто – відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (1-й поверх, каб. № 109, 110); на спеціальну електронну адресу облдержадміністрації - obrgrazd@mk.gov.ua.

.